Οι πελάτες μας

* Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων παραθέτουμε μόνο εταιρικούς πελάτες

  • «ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ»
  • «Α.Μ.Ε.Λ.»(Αττικό Μετρό Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης)
  • «Α.Ο.Δ.Π.» (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πειραιά)
  • «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»
  • «ΔΗ.ΡΑ.Π.» (Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά- Κανάλι ένα)
  • «Δ.Ε.Ρ.Α.» (Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας«Αθηνά»- 9.84 F.M)
  • «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»
  • «Τ.Α.Ν.Π.Υ.» (Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων)
  • «Τ.Ε.Α.Ι.Τ.» (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα)»
  • «ΚΑΒΑΛΑ OIL»
  • «ΑLFIN Α.Ε.Λ.Δ.Ε»
  • «ROCA A.E»
  • «SPICY COMMUNICATION»
  • «LECTA COMMUNICATION»
  • «EXTROVERT BUSINESS COMMUNICATIONS»
  • «ESCAPE AVALANCHE Ε.Π.Ε»
  • «AUTHENTIC A.E»
  • «ΑΡΚΑΔΙΚΗ Α.Ε»
  • «ΛΙΝΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ»
  • «SIMOS STAR SHIPPING»
  • «ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
  • «KARSON A.E»
  • «K-LAB»
  • «ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ Α.Ε»
  • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»
  • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ»
  • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»
  • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΛΙΜΟΥ»
  • «ΕΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»
  • «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»
  • «ELFIN ΕΚΔΟΣΕΙΣ»
  • «TYPOMETAL A.E»
  • «ΡΕΖΟΥΣ Μ.Κ.Ο»
  • «ACANFORA GENNARO LTD»
  • «ΑΓΡΟΛΙΒΑ Α.Ε»
  • «ΣΑΠΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε»
  • «AGRILO HOLDINGS LTD»
  • «ΑΝΟΙΞΗ Μ.Κ.Ο»
  • «AVANTI F.M»