Οι πελάτες μας

* Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων παραθέτουμε μόνο εταιρικούς πελάτες

 • «ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ»
 • «Α.Μ.Ε.Λ.»(Αττικό Μετρό Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης)
 • «Α.Ο.Δ.Π.» (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πειραιά)
 • «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»
 • «ΔΗ.ΡΑ.Π.» (Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά- Κανάλι ένα)
 • «Δ.Ε.Ρ.Α.» (Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας«Αθηνά»- 9.84 F.M)
 • «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
 • «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»
 • «Τ.Α.Ν.Π.Υ.» (Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων)
 • «Τ.Ε.Α.Ι.Τ.» (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα)»
 • «ΚΑΒΑΛΑ OIL»
 • «ΑLFIN Α.Ε.Λ.Δ.Ε»
 • «ROCA A.E»
 • «SPICY COMMUNICATION»
 • «LECTA COMMUNICATION»
 • «EXTROVERT BUSINESS COMMUNICATIONS»
 • «ESCAPE AVALANCHE Ε.Π.Ε»
 • «AUTHENTIC A.E»
 • «ΑΡΚΑΔΙΚΗ Α.Ε»
 • «ΛΙΝΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ»
 • «SIMOS STAR SHIPPING»
 • «ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
 • «KARSON A.E»
 • «K-LAB»
 • «ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ Α.Ε»
 • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»
 • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ»
 • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»
 • «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΛΙΜΟΥ»
 • «ΕΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»
 • «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»
 • «ELFIN ΕΚΔΟΣΕΙΣ»
 • «TYPOMETAL A.E»
 • «ΡΕΖΟΥΣ Μ.Κ.Ο»
 • «ACANFORA GENNARO LTD»
 • «ΑΓΡΟΛΙΒΑ Α.Ε»
 • «ΣΑΠΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε»
 • «AGRILO HOLDINGS LTD»
 • «ΑΝΟΙΞΗ Μ.Κ.Ο»
 • «AVANTI F.M»