Εξελίξεις

«Η Πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την Πολιτική»

Τις προάλλες μιλούσα με μια νεοεκλεγείσα δημοτικό σύμβουλο. Ένα νέο κορίτσι που είχε το σθένος και το κέφι να ζητήσει τη ψήφο των συμπολιτών της και εκείνοι την επέλεξαν και της ανέθεσαν να τους εκπροσωπεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο της ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκύλευση του Πανεπιστημιακού ασύλου»

Με αφορμή την ανοιχτή επιστολή επιφανών προσώπων της χώρας σχετικά με τη τύχη του πανεπιστημιακού ασύλου, καταθέτω την άποψή μου.  Καταρχήν, η φράση «κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου» είναι αφενός νομικά λανθασμένη, πολιτικά αδόκιμη αλλά και επικοινωνιακά φορτισμένη. Στη πραγματικότητα ...

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι έγκυος (ή νέα μητέρα) και εργάζομαι. Ποια είναι τα δικαιώματά μου στην ελληνική εργατική νομοθεσία;

Η προστασία της μητρότητας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Αμέσως παρακάτω θα αναφερθούμε στα δικαιώματα που έχει κάθε εργαζόμενη γυναίκα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αλλά και μετά τον τοκετό. Ι) Άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ...

Διαβάστε περισσότερα

Πότε απαλλάσσεται ο μεσεγγυούχος;

Η διάταξη του 943 παρ. 6 ΚΠολΔ, η οποία εισήχθη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 19 του ν. 4055/2012 δημιουργεί μία ιδιότυπη παραγραφή του δικαιώματος κυριότητας του καθ’ου στα υπό μεσεγγύηση πράγματα. Διαφορετικά και εάν θεωρείτο ότι ...

Διαβάστε περισσότερα

«Μείωση μισθώματος λόγω οικονομικής κρίσης»

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 «κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», προκύπτει εκτός των άλλων, ότι επί των εμπορικών και γενικά των προστατευόμενων από το διάταγμα αυτό μισθώσεων, το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα κατά τη σύναψη ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 57 Α.Κ. «Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει, το δικαίωμα αυτό ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο άρθρο 144 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι: «1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή τα δικαστήρια αρχίζουν από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1846 ΑΚ «Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198», κατά δε το άρθρο 1847 ΑΚ «Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα ...

Διαβάστε περισσότερα

AIRBNB: Απαγορεύεται αν δεν επιτρέπεται στη Σύσταση ή τον Κανονισμό.

Με την υπ’ αριθμ. 16158/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απαγορεύτηκε η βραχυχρόνια επαγγελματική μίσθωση (τύπου ΑΙΡΒΝΒ) της διηρημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης όπως και η χρήση αυτής ως τουριστικού καταλύματος, διότι όπως προκύπτει από το σκεπτικό της εν ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση έργου –Σύμβαση εργασίας : Διαφορές

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του ΑΚ και 6 του α.ν. 765/1943, που κυρώθηκε με την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο ...

Διαβάστε περισσότερα