∆ίκαιο Μ.Μ.Ε.

Έχουμε εμπειρία σε όλες τις νομικές πτυχές της ρύθμισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της τεχνολογίας των επικοινωνιών.

Το γραφείο μας αντιπροσωπεύει πολλές εταιρείες Μ.Μ.Ε και εκδόσεων τόσο σε κανονιστικά θέματα που συνδέονται με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όσο και σε παραστάσεις στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο(ΕΣΡ). Παράλληλα, έχουμε εκπροσωπήσει και διασφαλίσει τα συμφέροντα επιχειρήσεων τύπου σε σχέση με το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, έχοντας υποστηρίξει τις θέσεις τους σε νομοσχέδια στην Ελληνική Βουλή. Είμαστε νομικοί σύμβουλοι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας.

Είμαστε περήφανοι για την εξειδίκευση που έχει το γραφείο μας για τα νομικά θέματα που άπτονται στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μας η ενημέρωση έχει κανόνες. Τους γνωρίζουμε, τους δημιουργούμε!