∆ιοικητικό ∆ίκαιο

Το γραφείο μας, έχει παραστεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και έχει εκπροσωπήσει εκτός των φυσικών προσώπων και το Δημόσιο. Έχουμε κατορθώσει να προχωρήσουν δημόσιοι διαγωνισμοί τεράστιας οικονομικής και πολιτικής σημασίας. Όπλα μας είναι η γνώση και εμμονή στη λεπτομέρεια. Είμαστε συντάκτες καθοριστικών και κρίσιμων δημοσίων συμβάσεων.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στο Κράτος. Γνωρίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Για μας δεν υπάρχουν ψιλά γράμματα. Νοιώθουμε και μείς νικητές όταν ο πολίτης βρίσκει το δίκιο του!