Εµπορικό ∆ίκαιο

Το γραφείο μας έχει την ικανοποίηση να εκπροσωπεί υγιείς επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε δίπλα στο πιο δυναμικό κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας τον Έλληνα επιχειρηματία. Ξέρουμε την δυσκολία της Ελληνικής γραφειοκρατίας για αυτό επιδιώκουμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να ολοκληρώνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τις υποθέσεις μας και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Σκοπός μας είναι να προάγουμε το επιχειρείν επιλύοντας όποιες εκκρεμότητες ανακύπτουν. Συστήνουμε εταιρείες όλων των μορφών, συνεργαζόμενοι και με γραφεία του εξωτερικού (Κύπρος, Βουλγαρία κ.α). Κατοχυρώνουμε εμπορικά σήματα και παριστάμεθα στις αρμόδιες διοικητικές επιτροπές σημάτων. Διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό των πελατών μας την κατοχύρωση εταιρικών επωνυμιών και ευρεσιτεχνιών. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας σε διαβουλεύσεις, εξαγορές και συμφωνίες συνεπικουρούμενοι από συνεργαζόμενους καταξιωμένους και έμπειρους λογιστές.

Για μας οι αξιόπιστες εμπορικές συμφωνίες, είναι δικαίωση των επίπονων και επίμονων προσπαθειών μας. Θέλουμε να απαλλάσσουμε τον επιχειρηματία από τον βραχνά της γραφειοκρατίας και το καταφέρνουμε!