ΕΝΦΙΑ, πλάκα μας κάνουν;

Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΡΘΡΟ Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ δικηγόρου

Ολοι έχουμε μιλήσει για το αδυσώπητο κράτος, το κράτος που άδικα τιμωρεί, το ανάλγητο κράτος. Τελευταία, μια νέα μορφή κρατικής εκδοχής είναι και το κράτος που κάνει πλάκα στους πολίτες του, το κράτος που σκαρώνει χοντροκομμένα αστεία εις βάρος τους, το κράτος που ανατρέπει κάθε έννοια σοβαρότητας και καλυπτόμενο από τη θεσμική του σοβαροφάνεια κοροϊδεύει, λοιδορεί και εξευτελίζει.

Το νέο κρατικό ανέκδοτο είναι αυτό με τον ΕΝΦΙΑ. Και δεν αναφέρομαι στις πρόσφατες παλινωδίες, σφάλματα και αντιφάσεις του περίφημου φόρου, που ταλαιπώρησε χιλιάδες Ελληνες. Δυστυχώς για εμάς, έχει και συνέχεια. Προσέξτε λοιπόν τι πρέπει να κάνει κάποιος Ελληνας φορολογούμενος που διαφωνεί με τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και επιθυμεί να προσφύγει κατά της διοικητικής αυτής πράξης.

Πρώτον, να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και να προκαταβάλει απαραίτητα το 50% του βεβαιωμένου φόρου. Εχει βέβαια το δικαίωμα, αν αποδείξει ότι έχει πλήρη οικονομική αδυναμία, να καταθέσει αίτηση αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αισιόδοξος πλην αδαής φορολογούμενος πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει τα εξής: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Η περιουσιακή κατάσταση βέβαια δεν είναι κάτι απλό, αλίμονο. Περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα (πρέπει να δηλώνονται έστω και αρνητικά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν), τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση οφείλει να δηλώσει και την εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. Αν ο φορολογούμενος είχε την ατυχή ιδέα να τηρεί λογιστικά βιβλία του ΚΦΑΣ κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος οικονομικού έτους. Περιττό βέβαια να αναρωτηθεί κάθε καλόπιστος την αναγκαιότητα υποβολής όλων αυτών, όταν το κράτος έχει στη διάθεσή του τη φορολογική δήλωση του καθένα μας όπου όλα τα παραπάνω λεπτομερώς αναγράφονται. Αλλά είπαμε, το ανέκδοτο είναι μεγάλο και στο τέλος έχει πολύ γέλιο.

Ηαπόφαση επί του αιτήματος αναστολής εκδίδεται εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή. Εάν πάλι δεν εκδοθεί απόφαση εντός 20 ημερών και στην πραγματικότητα το κράτος αγνοήσει επιδεικτικά τον πολίτη, τότε η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί! Οπότε, αγαπητέ φορολογούμενε, στην πράξη μην περιμένεις απάντηση.

Το πιο εφευρετικό είναι ότι η αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων (ή προστίμου από 1-1-2014) λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου!

Το ανέκδοτο προχωράει και ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει: α. Τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του. β. Ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κ.λπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου όλα τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

Φτάνουμε στο τέλος. Μέσα σε 60 ημέρες μπορεί να σας κοινοποιηθεί απάντηση. Αν πάλι όχι, μαντέψτε. θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί! Μετά από αυτά ο πολίτης μπορεί να διεκδικήσει ελεύθερα το δίκιο του στα ελληνικά δικαστήρια, όπου βέβαια θα πληρώσει το σχετικό παράβολο με βάση το αντικείμενο της διαφοράς.