Δίκαιο Ακινήτων

Tο γραφείο μας παρέχει πλήρη κάλυψη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα σε σχέση με όλα τα ζητήματα και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης επενδύσεων που αφορούν την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, όπως οι αγοροπωλησίες αστικών και εμπορικών ακινήτων, οι εμπορικές, χρονομεριστικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, η αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων κλπ.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτει ενδεικτικά:

  • Μισθώσεις αστικές και εμπορικές. Υπηρεσίες σύνταξης συμβάσεων , μελέτης όρων, τροποποιήσεων όρων και παρατάσεων, σύνταξης  διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, σύνταξης αγωγής απόδοσης μισθίου, σύνταξη αγωγής για αναπροσαρμογή μισθώματος, σύνταξη εξωδίκου για μίσθωση. 
  • Διεκδικήσεις ακινήτων. Υπηρεσίες  σύνταξης και κατάθεσης ενστάσεων και αγωγών σχετικών με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αγωγών διεκδικητικών, αρνητικών και αναγνωριστικών, υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από τη λειτουργία της υποθήκης, της προσημείωσης υποθήκης , σε διαφορές από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, αγωγών διατάραξης νομής, αγωγών αποβολής από τη νομή.
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Υπηρεσίες ενημέρωσης για την ύπαρξη διεκδικήσεων, αμφισβητήσεων, προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών, κατασχέσεων καθώς και καταγραφής και μελέτης τίτλων δικαιοπαρόχων  κατόπιν ελέγχου σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
  • Παροχή υποστήριξης στη διαδικασία αγοράς  και πώλησης ακινήτου. Υπηρεσίες ελέγχου τίτλων, υποστήριξης στη σύνταξη συμβολαίου και παράστασης κατά την υπογραφή του . 
  • Σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και αγωγών  Κτηματολογίου, σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων ιδιοκτησίας ενώπιον Γραφείων Κτηματογράφησης, σύνταξη αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος, εκπροσώπηση ενώπιον των επιτροπών Ενστάσεων. 
  • Σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και αγωγών Δασικής νομοθεσίας. 
  • Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος,  όπως π.χ αναιρέσεων , εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.