∆ίκαιο Μ.Μ.Ε.

Το Δίκαιο των Μ.Μ.Ε αποτελεί έναν ιδιόμορφο κλάδο δικαίου, με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πτυχές, αναφυόμενες τόσο από τη σκοπιά του ιδιωτικού δικαίου, ιδίως μέσω της προστασίας της προσωπικότητας του προσώπου, όσο και από του δημοσίου δικαίου. Η τελευταία έκφανση απηχεί κυρίως τα όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα, όπως επί παραδείγματι τη λειτουργία ανεξάρτητων αρχών (βλπ. ΕΣΡ) αλλά πρωτίστως και πιο σημαντικό, την ελευθερία του τύπου (άρθρο 14 του Συντάγματος). Δηλαδή, στο δίκαιο των Μ.Μ.Ε, διαπλέκονται τεχνηέντως το ιδιωτικό δίκαιο με το Σύνταγμα, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας, επιδιώκοντας ο νομοθέτης, αφενός να προασπίσει και να διασφαλίσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αφετέρου να ακολουθήσει και τις σύγχρονες εξελίξεις.

Προκειμένου να αντιληφθεί κανείς τις πτυχές που ξεδιπλώνονται μελετώντας το δίκαιο των Μ.Μ.Ε, παρατίθενται ενδεικτικώς κάποια ζητήματα που ανακύπτουν από τον εν λόγω κλάδο δικαίου:

Η συνταγματική διάσταση των ΜΜΕ (Τύπος, Ραδιοτηλεόραση)

Η νομοθετική ρύθμιση για τον Τύπο, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και την κρατική τηλεόραση και ραδιόφωνο (ΕΡΤ ΑΕ). 

Ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο και ειδικότερα ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο ελεύθερης λήψης, η ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, η συνδρομητική ραδιοτηλεόραση και οι  συναλλακτικές υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. 

Δημοσιογραφική έρευνα και ειδικότερα η συνταγματική κατοχύρωση και τα όρια της δημοσιογραφικής έρευνας, το δικαίωμα της προσωπικότητας ως όριο της ελευθερίας αναζητήσεως πληροφοριών, η προστασία από ηλεκτρονική πληροφόρηση, η χρήση πληροφοριών που αποκτήθηκαν παράνομα καθώς και η παροχή πληροφοριών στα ΜΜΕ. 

Το δικαίωμα της προσωπικότητας ως περιορισμός της ελευθερίας των ΜΜΕ, το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας «right of publicity» καθώς και συγγενή θέματα μεταξύ των οποίων η διαφήμιση, ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα, οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων, οι επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. 

Η υπαγωγή του διαδικτύου στις συνταγματικές διατάξεις για τα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα, τα ένδικα βοηθήματα στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες, η προστασία του καταναλωτή και τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Το γραφείο μας έχει εμπειρία σε όλες τις νομικές πτυχές της ρύθμισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Έχουμε εκπροσωπήσει πολλές εταιρείες Μ.Μ.Ε και εκδόσεων τόσο σε κανονιστικά θέματα που συνδέονται με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όσο και σε παραστάσεις στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο(ΕΣΡ). Παράλληλα, έχουμε εκπροσωπήσει και διασφαλίσει τα συμφέροντα επιχειρήσεων τύπου σε σχέση με το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, έχοντας υποστηρίξει τις θέσεις τους σε νομοσχέδια στην Ελληνική Βουλή. Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας.