Εργατικό ∆ίκαιο

Στο γραφείο μας έχουμε εμπειρία σε όλα τα θέματα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε ειδική τεχνογνωσία στην εκπόνηση των πάσης φύσεως συμβάσεων εργασίας, καθώς και στην δικαστική εκπροσώπηση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Είμαστε συντάκτες πολλών εσωτερικών κανονισμών εργασίας και έχουμε διεκδικήσει με απόλυτη επιτυχία την καταβολή ομαδικών εργατικών επιδομάτων.

Παρέχουμε συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης (ανάλυσης και διαβούλευσης, για τις ομαδικές απολύσεις, τις συλλογικές μεταφορές, απόσπαση, κλπ.).

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, είμαστε νομικοί σύμβουλοι Ασφαλιστικών Ταμείων και διαθέτουμε ιδιαίτερα έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες που μπορούν να σας συμβουλέψουν σχετικά με τα ιδιαίτερα πολύπλοκα κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα.

Ξέρουμε να επιμένουμε, να κατοχυρώνουμε τους πελάτες μας και να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα τους!