Ποινικό ∆ίκαιο

Το γραφείο μας έχει υποστηρίξει με επιτυχία πολλές ποινικές υποθέσεις και έχει παράσχει αποτελεσματική νομική κάλυψη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Ο κλάδος του Ποινικού Δικαίου ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης των εγκλημάτων. Η επέμβαση της Πολιτείας υπό τη μορφή επιβολής των οριζομένων κυρώσεων, οι προϋποθέσεις τέλεσης των εγκλημάτων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις αλλά και η διαδικασία εφαρμογής του νομικού πλαισίου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Ποινικού Δικαίου .

Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο, η παράσταση πολιτικής αγωγής αλλά και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη  διενέργεια  σχετικών με αυτή πράξεων  και συνακόλουθα την αποφυγή τέλεσης παρανόμων ενεργειών  προβλεπομένων είτε στο Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους αποτελούν βασικά πεδία της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας. 

Με γνώμονα τη σχέση εμπιστοσύνης και τη μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε υπόθεσης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και συνέπεια την εκπροσώπηση σε  όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας αλλά και την συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών αλλά και νομικών προσώπων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης.

 Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας  και ειδικότερα παρέχουμε με υπευθυνότητα τις ακόλουθες ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Χειρισμός ποινικών υποθέσεων  στην προδικασία  και στο ακροατήριο. 
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση.  
  • Παράσταση πολιτικής αγωγής. 
  • Υπηρεσίες μελέτης δικογραφίας και δικαστικής εκπροσώπησης.  
  • Σύνταξη και κατάθεση  μηνύσεων, εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών. 
  • Σύνταξη  και κατάθεση απολογητικών υπομνημάτων ενώπιον κάθε ανακριτικής αρχής .
  • Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες  τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου όπως π.χ. εφέσεων.
  • Έλεγχος πορείας ποινικής υποθέσεως.

Πιο συγκεκριμένα και όλως ενδεικτικά αναλαμβάνουμε ποινικές υποθέσεις που αφορούν τους κάτωθι τομείς:

– Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων κλπ)

– Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα  (πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς  βεβαίωσης, ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις κλπ)

– Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (ψευδορκία, ψευδής κατάθεση, ψευδής καταμήνυση, υπόθαλψη εγκληματία κλπ)

– Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (δωροληψία  και δωροδοκία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας υπαλλήλου, ψευδής βεβαίωση από υπάλληλο, απιστία στην υπηρεσία, υπεξαίρεση στην υπηρεσία κλπ)

– Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός από δόλο ή από αμέλεια, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων, παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής κλπ)

– Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων ( διατάραξη της  ασφάλειας των συγκοινωνιών, παρακώληση των συγκοινωνιών, εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών κλπ)

– Εγκλήματα κατά της ζωής (ανθρωποκτονία από πρόθεση ή αμέλεια, παιδοκτονία, τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης κλπ) 

– Σωματικές βλάβες (απλή, επικίνδυνη, βαριά, θανατηφόρα σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια κλπ)

– Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (αρπαγή , παράνομη κατακράτηση, απαγωγή ,παράνομη βία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης κλπ)

– Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (βιασμός, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών κλπ)

– Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (διατάραξη της οικογενειακής τάξης, απάτη σχετικά με το γάμο, διγαμία, παραβίαση της υποχρέωση για διατροφή και της συμφωνία για επικοινωνία, παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου κλπ) 

– Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, δυσφήμιση ανώνυμης εταιρίας κλπ)

– Παραβίαση απορρήτων (επιστολών, τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας κλπ)

– Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση ληστεία, φθορά  ξένης ιδιοκτησίας φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων κλπ)

– Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (εκβίαση, απάτη, απιστία, καταδολίευση δανειστών κλπ)

– Πολεοδομικές παραβάσεις (ανέγερση οικοδομής χωρίς άδεια, καταγγελία λόγω αυθαίρετης δόμησης κλπ)

– Αγορανομικές παραβάσεις (παραγωγή και εμπορία ακατάλληλων τροφίμων, νόθευση τροφίμων με ανάμειξη διαφορετικών ποιοτήτων, νόθευση, εν γένει, προϊόντων “βιοτικής ανάγκης”, η παραβίαση των διατάξεων, για το ωράριο, τη (μη) λειτουργία τις Κυριακές, αλλά και για τις εκπτώσεις, προσφορές κλπ, παρεμπόδιση των ελεγκτικών οργάνων και μη παροχή των ζητηθέντων στοιχείων (τιμολόγια κλπ).

– Δίκαιο ανηλίκων (ειδικές διατάξεις ποινικού δικαίου για τη προστασία των ανηλίκων).