Οι πελάτες μας

* Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων παραθέτουμε μόνο εταιρικούς πελάτες

  • ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

«ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ»

«DENTAL AND IMPLANT HEALTH ΙΚΕ»

«EXPERT HEALTH CARE IKE»

  • ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ/ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»

«ΑLFIN Α.Ε.Λ.Δ.Ε»

«ROCA A.E»

  • ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»

«TYPOMETAL A.E»

«ΚΑΒΑΛΑ OIL»

«ARCOSTIL S.A»

«ACANFORA GENNARO LTD»

«ΑΓΡΟΛΙΒΑ Α.Ε»

«ΣΑΠΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε»

«AGRILO HOLDINGS LTD»

  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

«SPICY COMMUNICATION»

«MONONEWS IKE»

«M-STAT S.A»

«TELMACO S.A»

«AVANTI F.M»

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»

«ELFIN ΕΚΔΟΣΕΙΣ»

«LECTA COMMUNICATION»

«EXTROVERT BUSINESS COMMUNICATIONS»

«LIGHTCOCE OPEN INNOVATION TEST BIKE IKE»

« ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Α.Ε»

« AD COMEDY LAB LIMITED»

  • ΠΑΙΔΕΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ

Ε.Μ.Π (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο)

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε( Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)

Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών)

  • ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α

«Τ.Α.Ν.Π.Υ.» (Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων)

«Τ.Ε.Α.Ι.Τ.» (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα)»

«Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π» ( Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών)

« e’- ΕΦΚΑ» ( Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)

  • ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

«ESCAPE AVALANCHE Ε.Π.Ε»

«AUTHENTIC A.E»

«ΑΡΚΑΔΙΚΗ Α.Ε»

«KARSON A.E»

«ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ Α.Ε»

«MEKA STORES Μον.ΙΚΕ»

  • ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

«ΛΙΝΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ»

«SIMOS STAR SHIPPING»

«TEKMAR EΠΕ »

  • ΣΥΛΟΓΟΙ/Μ.Κ.Ο

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ»

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΛΙΜΟΥ»

«ΕΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ»

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ»

«ΑΝΟΙΞΗ Μ.Κ.Ο»

«ΡΕΖΟΥΣ Μ.Κ.Ο»

«ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»(Make A Wish)

  • ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/Ν.Π.Δ.Δ

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

«ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

«Α.Μ.Ε.Λ.»(Αττικό Μετρό Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης)

«Δ.Ε.Ρ.Α.» (Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας «Αθηνά»- 9.84 F.M)

«Α.Ο.Δ.Π.» (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πειραιά)

«ΔΗ.ΡΑ.Π.» (Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά- Κανάλι ένα)

«Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε» ( Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών)