Αστικό ∆ίκαιο

Η εξειδίκευση μας στο Αστικό δίκαιο είναι γνωστή. Έχουμε χειριστεί χιλιάδες υποθέσεις στα Ελληνικά Δικαστήρια σε όλους τους βαθμούς. Αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθώσεις, διαζύγια, διαφορές χρηματικών ικανοποιήσεων, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διαφορές συνιδιοκτητών, ασφαλιστικά μέτρα, κτηματολόγιο κ.α.

Επιδιώκουμε και καταφέρνουμε να εξασφαλίζουμε δικαστικές ή και εξώδικες λύσεις όχι ευκαιριακές και πρόχειρες άλλα μόνιμες και διαρκείς.

Πιο αναλυτικά