Εκλογικό Δίκαιο

Τα τελευταία έτη το γραφείο μας αντιμετώπισε με επιτυχία υποθέσεις συμπολιτών μας που απευθύνθηκαν σε μας προκειμένου να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών και της σειράς κατάταξης υποψηφίων. Το γραφείο μας «ευθύνεται» για ορισμένους συμπολίτες μας που σήμερα ασκούν δημόσια εξουσία είτε ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου είτε ως δημοτικοί άρχοντες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είμαστε γνώστες της εκλογικής νομοθεσίας και έχουμε παράσχει νομική υποστήριξη σε συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις Δημοτικές εκλογές των ετών 2006 και 2010.

Εμείς λέμε στους πελάτες μας « Εσείς θα κερδίσετε τις εκλογές και μείς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα τις χάσετε »