Η νομική αντιμετώπιση της ανάρτησης φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η νομική αντιμετώπιση της ανάρτησης φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Καθώς η μπουκαπόρτα του πλοίου θα ανεβαίνει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πλημυρίσουν από αθώα χαμογελαστά πρόσωπα των ανήλικων παιδιών μας. Χιλιάδες καλοκαιρινάενσταντανέ θα «ανέβουν» για να μοιραστούν και να αποδείξουν ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές.

Γονείς σε φρενήρη ρυθμό θα επιδιώξουν την προβολή των ανύποπτων παιδιών τους πιέζοντας τα – φορτικάπολλές φορές- να φορέσουν το πιο αστραφτερό τους χαμόγελο και να πάρουν την πιο θελκτική πόζα ώστε να κατορθώσουν να συλλέξουν την πολυαναμενόμενηεπιδοκιμασία των like. Και ενόσω οι γονείς θα κομπάζουν από την ηλεκτρονική απήχηση σε γνωστούς και αγνώστους, εγκληματικά θα αγνοούν για τα πραγματικά δραματικά αποτελέσματα της ανόητης έκθεσης των πιο πολύτιμων ανθρώπων τους, των παιδιών τους.

Οφείλω ναεπισημάνω και να υπενθυμίσω ότι στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook οι υποψήφιοι χρήστες αποδέχονται μεταξύ των άλλων τους προδιατυπωμένους όρους που τίθενται στο κεφάλαιο «Χρήστες και λογαριασμοί στους οποίους κοινοποιείτε περιεχόμενο και με τους οποίους επικοινωνείτε».

Εκεί οι χρήστες ρητά λαμβάνουν γνώση και συγκατατίθενται με την συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου κατά την εγγραφή τους ότι όταν κοινοποιούν κάτι ή επικοινωνούν με κάποιον μέσω των Προϊόντων του facebook, επιλέγουν το κοινό που θα δει αυτό που κοινοποιείται και ότι μπορούν να επιλέξουν ως κοινό μια ομάδα, όλους τους φίλους τους, το σύνολο των χρηστών ή μια προεπιλεγμένη ομάδα προσώπων.

Οι δε δημόσιες πληροφορίες είναι ορατές σε όλους, εντός ή εκτός των προϊόντων facebook, ακόμα κι αν δεν έχουν λογαριασμό. Αυτές περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη στο Instagram, οποιεσδήποτε πληροφορίες κοινοποιούνται δημοσίως, τις πληροφορίες στο δημόσιο προφίλ στο Facebook, καθώς και το περιεχόμενο που κοινοποιούν σε Σελίδες στο Facebook, σε δημόσιους λογαριασμούς στο Instagram ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φόρουμ, όπως το Facebook.

Επισημαίνεται, δε, ότι « οι δημόσιες πληροφορίες μπορούν επίσης να ιδωθούν, να καταστούν προσβάσιμες, να επανακοινοποιηθούν ή να αναμεταδοθούν μέσω υπηρεσιών τρίτων, όπως μηχανές αναζήτησης, … και μη διαδικτυακά μέσα (π.χ. τηλεόραση), και μέσω εφαρμογών, ιστότοπων και άλλων υπηρεσιών που ενσωματώνονται με τα Προϊόντα facebook…». Ακολούθως, γνωστοποιείται στους χρήστες ότι θα πρέπει να εξετάσουν καλά σε ποιον επιλέγουν να κοινοποιήσουν περιεχόμενο, επειδή τα άτομα που μπορούν να δουν τη δραστηριότητά τους στα Προϊόντα facebook μπορούν να επιλέξουν να την κοινοποιήσουν και σε άλλους, εντός ή εκτός των Προϊόντων facebook, συμπεριλαμβανομένων ατόμων και επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο κοινό της αρχικής κοινοποίησής τους.

Για παράδειγμα, όταν κοινοποιείται μια φωτογραφία σε συγκεκριμένους φίλους ή λογαριασμούς, αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να κατεβάσουν, να δημιουργήσουν στιγμιότυπα οθόνης ή να επανακοινοποιήσουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο σε άλλους εντός ή εκτός των προϊόντων facebook.

Γίνεται αυτονόητα αντιληπτό ότι έχοντας δώσει ρητή συγκατάθεση για όλα τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η οικειοθελής ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών σε ένα δημοσίως προσβάσιμο μέσο, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τεκμήριο υπέρ της επιθυμίας του χρήστη αυτών των υπηρεσιών για δημοσιοποίηση και όχι για περιφρούρηση και προστασία των δεδομένων του.

Συνεπώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αξίωση των υποκειμένων(γονείς) για τήρηση της εμπιστευτικότητας και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, αφού προφανώς τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν απεκδυθεί αυτού του δικαιώματός τους.

Ιδιαίτερα ενδεικτικό είναι ότι ήδη νομολογιακά έχει κριθείότι « Υπό τις ανωτέρω παραδοχές, στην περίπτωση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, δεν υφίσταται ουσιαστικά προσβολή έννομου αγαθού, συνεπώς δεν δύναται να ενεργοποιηθούν οι προστατευτικές διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (GDPR)”

Η συνέχεια είναι δυστυχώς πλέον γνωστή. Η φωτογραφία του παιδιού μας που ανέμελα παίζει στη θάλασσα αποτελεί κοινό νόμιμο κτήμα του παγκόσμιου ιστού! Χιλιάδες άγνωστα μάτια είναι ελεύθερα να εστιάζουν  κατά το δοκούν και να αντιμετωπίζουν την φωτογραφία του ανάλογα με τις δικές τους ορέξεις και για τους δικούς τους σκοπούς.  Φαντάζει τραγελαφικό ότι οι ίδιοι γονείς που εκθέτουν το ανήλικο τέκνο τους με αυτόν τον τρόπο μετά βεβαιότητας δεν θα διανοούνταν να αφήσουν το ίδιο παιδί  μόνο του στη πλατεία Ομονοίας. 

Δεν θα υπεισέλθω στη ποινική μεταχείριση που επιφυλάσσει ο Π.Κ για τους παραπάνω δράστες διότι στόχος του παρόντος άρθρου είναι να  αποψιλώσει τη προβολή του επιχειρήματος περί ιδιωτικότητας και δήθεν άγνοιας των συνεπειών δημοσιοποίησης φωτογραφιών. Είναι φανερό ότι οι γονείς και λοιποί υπερήφανοι συγγενείς  εν γνώσει τους και με τη σαφή συγκατάθεσή τους αναλαμβάνουν την ευθύνη της τύχης της ανάρτησης τους. Τελειώνω, θέτοντας ένα αμείλικτο ερώτημα. Για ένα likeρε γαμώτο;