Δίκαιο Αυτοκινήτων

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει την δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκατάστασης κάθε ζημίας από τροχαίο ατύχημα με στόχο την υψηλότερη αποζημίωση κάθε εντολέα μας.

Το γραφείο μας από τη γνωστοποίηση του τροχαίου ατυχήματος, βρίσκεται δίπλα σας για την σωστή δρομολόγηση κάθε ενέργειας με σκοπό την ορθότερη αντιμετώπιση του αιφνίδιου γεγονότος. Διαθέτουμε την ειδίκευση και την ικανότητα να διαχειριστούμε την υπόθεση βλάβης του σώματος ή θανάτου από τροχαίο ατύχημα και σας αντιπροσωπεύουμε δυναμικά από την αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι το αποτέλεσμα.

Τι κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα

Αν εμπλακούμε σε ατύχημα, ασχέτως αν θεωρούμε ότι φταίμε ή όχι, καλούμε αμέσως την Τροχαία, το ΕΚΑΒ αν υπάρχουν τραυματίες και τη Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής μας Εταιρείας.

Αποφεύγουμε να μετακινούμε τα οχήματα από την τελική τους θέση μετά τη σύγκρουση, εκτός αν δημιουργείται κίνδυνος για νέο ατύχημα. Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες κρατάμε τα στοιχεία τους και ζητάμε να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να έρθει η Τροχαία, για να τους καταγράψει και αυτή, βγάζουμε φωτογραφίες από το χώρο του ατυχήματος, τη θέση των οχημάτων, τυχόν υπάρχουσες πινακίδες κυκλοφορίας, τη κατάσταση του δρόμου, τυχόν σταθμευμένα οχήματα που ίσως εμπόδιζαν την ορατότητα μας κ.α. Σημειωτέον ότι η Τροχαία, αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, συντάσσει ένα απλό Δελτίο Συμβάντος με ελάχιστες πληροφορίες. Γι’ αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να καταγραφούν πρόσθετες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι πινακίδες σήμανσης, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, η ύπαρξη παρανόμως παρκαρισμένων οχημάτων που περιορίζουν την ορατότητα ή εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία. Αν υπάρχουν τραυματισμοί, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ελαφριοί. Σε ατυχήματα με τραυματισμούς, η Τροχαία συντάσσει μια πληρέστερη δικογραφία με σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος, λαμβάνει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και από τους μάρτυρες κλπ. 

Ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν είναι ασφαλισμένο (είτε γιατί ο ιδιοκτήτης του αμέλησε να το ασφαλίσει είτε διότι έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρεία), τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αναλαμβάνει το ρόλο να καλύψει τις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ καλύπτει μόνο τις ζημιές που σχετίζονται με τις υποχρεωτικές καλύψεις (Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες) και όχι ζημιές που σχετίζονται με τις προαιρετικές καλύψεις (π.χ. Κλοπή). 

Στα τροχαία με υλικές ζημιές μόνο οι πελάτες μας δύνανται να αξιώσουν και λάβουν  ικανοποιητικές αποζημιώσεις που αφορούν:

 • Τις υλικές ζημιές του οχήματος
 • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος, ζητάμε ολόκληρη την αξία του αυτοκινήτου που είχε κατά τον χρόνο ατυχήματος.
 • Μείωση αξίας του αυτοκινήτου λόγω του ατυχήματος.
 • Στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου (δαπάνες για μετακινήσεις π.χ. κόμιστρο ταξί)
 • Μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο (π.χ. με γερανό

Στα τροχαία ατυχήματα με τραυματισμό οι ιδιοκτήτες, οδηγοί και επιβάτες του οχήματος εκτός των παραπάνω που αναφέρουμε για τις υλικές ζημιές του οχήματος μπορούν να αποζημιωθούν λόγω του τραυματισμού τους για:

 • Δαπάνες νοσηλειών (νοσοκομεία, αμοιβές ιατρών, έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων κ.λπ)
 • Δαπάνες για αγορά ιατροφαρμακευτικών προϊόντων
 • Δαπάνες για ειδική διατροφή
 • Δαπάνες για καταστροφή προσωπικών ειδών που καταστράφηκαν στο ατύχημα.
 • Δαπάνες για πρόσληψη νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού
 • Μισθούς που απώλεσε ο τραυματίας το διάστημα που δεν ήταν δυνατό να εργαστεί.
 • Διατροφή και Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και λόγω μόνιμης αναπηρίας που να του εξασφαλίζει στο μέλλον μια αξιοπρεπή διαβίωση
 • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στα θανατηφόρα ατυχήματα και διατροφή των συγγενών 

Στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα οι συγγενείς του θανόντος (κυρίως σύζυγοι, τέκνα, εγγόνια, γονείς, αδέλφια) είναι δυνατόν να αποζημιωθούν σχετικά με τα ακόλουθα κονδύλια:

 • Έξοδα κηδείας, ταφής
 • Περιουσιακές ζημίες
 • Στέρηση διατροφής, συνεισφοράς υπηρεσιών
 • Ψυχική οδύνη